Inspektion och service

Lyftanordningar, lyftredskap, magneter, fallskydd och kranar måste regelbundet en gång per år kontrolleras för funktion och säkerhet. Carl Stahl har utbildad service tekniker som utför dessa kontroller på ett säkert och regelrätt sätt.

Inspektioner och reparationer sker antingen på plats hos Er med vår mobila tjänst eller på vårt Service Center i Jönköping. Vår servicebil är utrustad med modern testutrustning och har de viktigaste reserv-och slitdelar tillgänglig. Merparten av reparationerna utförs direkt på plats. För kunden innebär inspektion och reparation på sikt mindre stilleståndstid för utrustning och därmed kostnadsbesparingar.

Carl Stahl lägger stor vikt vid säkerhet på arbetsplatsen. Efter kontroll av Carl Stahl så får samtliga testade produkter klistermärke som identifierar nästa kontroll datum, och ett intyg som bevis på utförd kontroll. Vi märker samtliga genomgångna redskap med RFID chip för att lättare kunna identifiera produkten vid nästa kontroll.

Vi installerar även kranar, traverser, skensystem, fallskydd och arkitekturprodukter. 

Kontakt:

Carl Stahl AB
Frysvägen 3
556 52 Jönköping

 

E-post: Kundcenter

Tel.: +46 (0) 10-145 57 00

Se vårt produktutbud
i vår webshop


Servicekatalog

Ladda ner servicekatalogen