Aktuellt

augusti 2018

Valutatillägg

Svag krona

Den svenska kronan fortsätter tyvärr att försvagas. Carl Stahl har under en lång tid valt att försöka absorbera denna extra kostnad utan att det ska påverka våra kunder. Samtidigt som kronan blir allt svagare ser det inte ut som om den negativa utvecklingen vänder inom en överskådlig framtid, och vi har nu tyvärr nått smärtgränsen där vi är tvungna att agera. Det medför att även vi inför ett valutatillägg och det från och med nästkommande måndag, den 3 september 2018.

Valutatillägget kommer att vara ett procenttillägg motsvarande växelkursen mot euro. Denna stäms av varje fredag eftermiddag mot baskurs EUR/SEK på 10,00. Så länge valutakursen är över 10,00 kommer valutatillägget att vara aktuellt. Så snart valutakursen faller under 10,00 tas tillägget bort.

  

Med vänlig hälsning

Fredrik Karlsson/VD