Aktuellt

februari 2020

Prisjustering

Prisjustering från och med 1 Mars 2020

Carl Stahl Sverige är nu integrerade i SAP affärssystem där fler än 20 Carl Stahl bolag ingår.

Att byta affärssystem är sällan en smidig övergång, viket vi har fått erfara med längre svarstider till våra kunder, vi tackar för ert tålamod och vi ser nu fram emot att visa fördelarna med vår integration.

Med SAP skapar vi bättre förutsättningar att kommunicera med bolag inom Carl Stahl koncernen vilket kommer göra oss betydligt vassare med leverans och svarstider mot våra kunder. Carl Stahl strävar efter att utveckla sin verksamhet med nya produkter, korta leveranstider och ännu bättre service. Sådana mål kan dock inte alltid uppnås utan prisjusteringar.

Carl Stahl har under en lång tid valt att försöka absorbera extra kostnader på grund av den svaga kronan utan att det ska påverka våra kunder. Samtidigt som kronan blivit allt svagare ser det inte ut som om den negativa utvecklingen vänder inom en överskådlig framtid, vi införde därför ett valutapåslag september 2018. 

I samband med prishöjningar från våra leverantörer med bland annat högre material och transportkostnader justerar vi priser enligt nuvarande valutakurser som börjar gälla 1 Mars 2020.

Valutapåslaget försvinner om inte större förändringar sker på valutamarknaden.

För avtalskunder gäller avtalade priser, vid eventuell förändring kommer ansvarig säljare kontakta berörd kund.

Om du har några frågor gällande prisjusteringen, tveka inte att kontakta oss.

Med vänlig hälsning
Fredrik Karlsson

VD