Aktuellt

november 2022

Prisjusteringar

Bäste kund,

Sedan 2021 har vi skenande priser på el och stål på världsmarknaden.

Leveranstiderna från producenterna blir längre och längre och priser revideras löpande. Detta har fortsatt under 2022 även om stålpriserna ser ut att landa för tillfället. Men energi, frakt och omställningen till förnybar energi känns av på marknaden och Carl Stahl får fortsatt löpande aviseringar kostnadsökningar.

Vår bedömning är att vi kommer att se fler prishöjningar de kommande månaderna.

Carl Stahl måste agera för att möta dessa höjningar från världsmarknaden.

Vi har valt att höja enbart de produkter som är störst drabbade därav blir det ingen generell prishöjning.

Prisjusteringen varierar beroende på vilken produktgrupp man tittar på.

Prislistan finns att redovisas på vår webshop och prislistor skickas ut mot begäran.

För avtalskunder gäller avtalade priser, vid eventuell förändring kommer ansvarig säljare kontakta berörd kund.

Om du har några frågor gällande prisjusteringen, tveka inte att kontakta oss.

 Med vänlig hälsning

Fredrik Karlsson

VD