Aktuellt

november 2018

Prisjustering 2019

Svag krona

Vi på Carl Stahl strävar efter att utveckla vår verksamhet med nya produkter, kortare leveranstider och ännu bättre service. Sådana mål kan dock inte alltid uppnås utan prisjusteringar.

Carl Stahl har under en lång tid valt att försöka absorbera extra kostnader på grund av den svaga kronan utan att det ska påverka våra kunder. Samtidigt som kronan blivit allt svagare ser det inte ut som om den negativa utvecklingen vänder inom en överskådlig framtid, vi införde därför ett valutapåslag sedan september i år. 

Vi har nu fått prishöjningar från våra leverantörer som kommer falla in under 2019 då materialpriser gått upp väsentligt samt högre transportkostnader, vilket gör att även vi behöver justera våra priser från och med 1 januari 2019. 

Prisjusteringen blir 5%, och det nuvarande valutapåslaget blir kvar tills kronan har förstärkts mot eurokursen 10,00. Valutapåslaget går att följa på vår hemsida där vi uppdaterar varje måndag.

Om du har några frågor gällande prisjusteringen, tveka inte att kontakta oss.


Med vänlig hälsning

Fredrik Karlsson
VD