Prisjusteringar

Sedan 2021 har vi skenande priser på el och stål på världsmarknaden.

Leveranstiderna från producenterna blir längre och längre och priser revideras löpande. Detta har fortsatt under 2022 även om stålpriserna ser ut att landa för tillfället. Men energi, frakt och omställningen till förnybar energi känns av på marknaden och Carl Stahl får fortsatt löpande aviseringar kostnadsökningar.

 

Läs mer här!


***Vi söker servicetekniker***

Se ansökan här


Välkommen till Carl Stahl AB

- 140 år av erfarenheter


Carl Stahl
är ett väl etablerat företag och är ledande i Europa som leverantör av lyftredskap och produkter för materialhantering. Vi etablerade oss i Sverige 2005 och vår målsättning är att bli en ledande leverantör även här.

Vår affärsidé är att leverera kompletta lösningar inom områdena lyftredskap, materialhantering och fallskydd samt ta ansvar för hela värdekedjan inklusive utbildning och eftermarknad.

Carl Stahl har som första prioritering nöjda kunder. Därför är Carl Stahl processorienterat - vi anpassar oss ständigt till förändrade marknadskrav. 

Vi uppfyller också vår skyldighet gentemot vår miljö och genomför ständigt åtgärder för att bevara resurser och minimera miljöpåverkan.