Välkommen till Carl Stahl AB

-mer än 130 år av erfarenheter


Carl Stahl
är ett väl etablerat företag och är ledande i Europa som leverantör av lyftredskap och produkter för materialhantering. Vi etablerade oss i Sverige 2005 och vår målsättning är att bli en ledande leverantör även här.

Vår affärsidé är att leverera kompletta lösningar inom områdena lyftredskap, materialhantering och fallskydd samt ta ansvar för hela värdekedjan inklusive utbildning och eftermarknad.

Carl Stahl har som första prioritering nöjda kunder. Därför är Carl Stahl processorienterat - vi anpassar oss ständigt till förändrade marknadskrav. 

Vi uppfyller också vår skyldighet gentemot vår miljö och genomför ständigt åtgärder för att bevara resurser och minimera miljöpåverkan.

 

 


Besök oss på Underhåll 2020

Carl Stahl AB önskar kunder, leverantörer och intressenter välkomna till Underhållsmässan 2020. 

Mellan den 10 - 13 Mars så parkerar Carl Stahl AB sig i monter B06:22 på Underhållsmässan 2020, med årets stora fokus på Kransystem.

Skaffa dig en kostnadsfri entrébiljett


Valutatillägg
7,5 %


Eurokurs:
V 6....10,75


NYHET - Plarad

Innovativa mutterdragare för tuffa miljöer

Mer om Plarads produkter