Begränsad service!

Onsdagen den 13 september är växeln stängd och vi har inga in- eller utleveranser betta beroende på att vi har kundaktiviteter, Carl Stahl-dagen, på företaget. 

Vi ska vara tillbaka i ordinarie rutiner på torsdagen 14 september.


Välkommen till Carl Stahl AB

-mer än 130 år av erfarenheter


Carl Stahl
är ett väl etablerat företag och är ledande i Europa som leverantör av lyftredskap och produkter för materialhantering. Vi etablerade oss i Sverige 2005 och vår målsättning är att bli en ledande leverantör även här.

Vår affärsidé är att leverera kompletta lösningar inom områdena lyftredskap, materialhantering och fallskydd samt ta ansvar för hela värdekedjan inklusive utbildning och eftermarknad.

Carl Stahl har som första prioritering nöjda kunder. Därför är Carl Stahl processorienterat - vi anpassar oss ständigt till förändrade marknadskrav. 

Vi uppfyller också vår skyldighet gentemot vår miljö och genomför ständigt åtgärder för att bevara resurser och minimera miljöpåverkan.

 

 


Carl Stahl-dagen 2017

Onsdagen den 13 september bjuder vi på Carl Stahl in till Carl Stahl-dagen, vårt tema är kunskap och förståelse för lyft.

 

Välkommen till en inspirerande dag!

Läs mer om evenemanget!


Förvärv av Lifttjänst

Carl Stahl AB har tecknat avtal om att förvärva Lifttjänst. Förvärvet är en del av tillväxtstrategin för Carl Stahl AB.

Läs mer om affären!


NYHET - Plarad

Innovativa mutterdragare för tuffa miljöer

Mer om Plarads produkter