Välkommen till Carl Stahl AB

-mer än 130 år av erfarenheter


Carl Stahl
är ett väl etablerat företag och är ledande i Europa som leverantör av lyftredskap och produkter för materialhantering. Vi etablerade oss i Sverige 2005 och vår målsättning är att bli en ledande leverantör även här.

Vår affärsidé är att leverera kompletta lösningar inom områdena lyftredskap, materialhantering och fallskydd samt ta ansvar för hela värdekedjan inklusive utbildning och eftermarknad.

Carl Stahl har som första prioritering nöjda kunder. Därför är Carl Stahl processorienterat - vi anpassar oss ständigt till förändrade marknadskrav. 

Vi uppfyller också vår skyldighet gentemot vår miljö och genomför ständigt åtgärder för att bevara resurser och minimera miljöpåverkan.

 

 
NYHET - Plarad

Innovativa mutterdragare för tuffa miljöer

Mer om Plarads produkter


Aluminium-traverser

Carl Stahl utvecklar och säljer helhetslösningar allt från idé och projekt till slutprodukt.